Om oss

Om oss Östmarkingar,
Lämbackingar, Metbäckingar, Sörmarkingar...
- och platsen där vi bor.

Foto: Dorothy Bohlin

Om oss

 

Östmark på Google Maps >>


OM BYGDEN

Lite nordväst om värmländska Torsby, från Sörmark i söder till Röjdåfors i norr, sträcker sig vår vackra bygd. I direkt anslutning till vårt kära grannland i väster, Norge. De norra delarna av Östmarksbygden ingår i Finnskogen. Finländska invandrare öppnade upp och befolkade vår bygd från slutet av 1500-talet till mitten av 1600-talet. De bröt upp skogen till åkrar för att kunna försörja sig och byggde sina lite speciella gårdar med rökstugor och rökbastu. En del av dessa gårdar finns kvar än idag som välbesökta turistmål.

Östmark var fram till kommunsammanslagningen 1971 en egen kommun. Östmarks vapen symboliserade multietnicitet innan begreppet var uppfunnet. Läst uppifrån finner man i tur och ordning Sveriges, Finlands och Norges nationalfärger. Vågskurorna i sin tur symboliserar Röjdälven som flyter genom kommunen.

Vår öppna och vänliga själ lever kvar än idag. Likaså vårt vapen och dess symbolik. Och vackert är det. Diktaren Gunnar Ehne med rötter från bygden har beskrivit detta bäst av alla i sin dikt Kvällsböna.

Har du nôn skog
i din himmel, du Gud
te gå i en finen kväll
En tocken där gammel skog, du vet
mä smörsôpp å kantarell

Vi hörd fôll ôm gröna ängar
ôm söer mä vita ull
Musik ifrå harpas strängar
å gater gjord uttå gull

Men jag skull nock int trives
mä dä där, du Gud
Du vet jag är blyg å rädd
Dä låter sö fint på nô vis, du Gud
å ja ä int tocken klädd

Kanske du tycker ja tarjer å fråger
men dä här ä noga för mej
Fast slepper en ja unna ellbrann å plåger
ska ja ta`t som dä ä ôppnär dej

Men har du en skog
i nôn utkant, du Gud
vill jag gå där i ensamhet
å ly på en bäck å på fôggelsang
när dej, i all evighet.

OM FOLKET

I Östmarksbygden finns helt enkelt gott om bra människor med stort hjärta för sin hembygd. Engagemanget organiseras oftast genom föreningslivet där bygdens folk tillsammans gör livet bättre för oss som bor här. Yngve Henriksson har uttryckt detta på sitt eget sätt.

Östmarkingen är inte som alla andra.
Framför allt är han vacker.
Han har inte Vitsandingens lömska blick,
inte heller Hagforsbons hysteriska talesätt
eller Lysvikingens hasande gång.
Inte Sunningens låga fotvalv eller Sysslebäckingens kutryggiga dolskhet. 

Nej, han är i sanningen en prydnad för mänskligheten.
Likt ett majestätiskt monument höjer han sig över slätten.
Hans blick är ärlig, trofast, hans kinder glöder av hälsa och hans hållning är rakryggat reslig.

Ändå – allra vackrast är han inuti.
Där klappar ett ädelt hjärta och där har en obefläckad karaktär tagit sitt säte.

Lägg därtill en nästan en nästan överjordisk snabbhet i tanken,
en klokhet och en känslighet som saknar motstycke någonstans i världen.
Ställ honom inför de svåraste problem.
Stapla upp framför honom all jordens bekymmer, kom till honom med konflikter och elände.
Han kommer att lyssna tålmodigt på dina jämmerliga klagovisor
men du kommer också strax finna tröst i hans kloka lösningar på världsalltets dilemma.

OM FÖRENINGEN

Föreningen Östmarksbygden finns för att främja bygdens utveckling. Allt från skola, handel och service till turism och egna festligheter.

Läs mer mer om Föreningen Östmarksbygden