Framtidsfonden

Foto: Dorothy Bohlin

Framtidsfonden

RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 

ANSÖKAN OM BIDRAG

Ansökningar mailas in under april månad (senast sista april) till styrelsen@ostmark.se med följande information:

Ovanstående riktlinjer för föreningsbidrag är beslutade av styrelsen att gälla från 19 mars 2020. Beslut om bidrag fattas av styrelsen under maj månad.

TIPS OM ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG